slide1
little girl reading a book with a Teddy bear on the floor, concept of relaxation and friendship
Caucasian boy playing on acoustic guitar.
A young woman in the living room with a guitar playing for a child.
previous arrow
next arrow

Gyermekkori olvasási nehézségek fejlesztése

Az olvasás megfelelő elsajátítása kritikus fontosságú a gyermekek tanulmányi fejlődése szempontjából, mely kihat továbbtanulásukra, később munkaerőpiaci lehetőségeikre, felnőttkori jóllétükre is. Így a különböző mértékű olvasási nehézségek komoly kockázatot jelentenek a gyermekek iskolai sikerességére, motivációjukra és önbizalmukra, kihívások elé állítják a tanárokat és szülőket egyaránt. Korábbi kutatásaink bizonyították, hogy az elsősorban zenére épülő tréningek sikeresen fejlesztik az olvasási nehézségekkel élő gyermekek nyelvi és olvasási képességeit. Jelenlegi vizsgálatunkban is arra törekszünk, hogy feltárjuk és megértsük az olvasási nehézségek, mint például a diszlexia hátterében rejlő folyamatokat és olyan módszereket dolgozzunk ki, melyek egyszerű, játékos, szórakoztató megoldást kínálnak a gyermekek számára ezen nehézségek leküzdésében.